Điều khoản sử dụng website

Vui lòng đọc “Điều khoản sử dụng” này nếu bạn đang xem xét sử dụng bất cứ tài liệu, dịch vụ hoặc thông tin nào hiển thị trên trang của Meey Invest. Lưu ý rằng bằng việc truy cập hoặc sử dụng trang của chúng tôi, bạn mặc nhiên đã đồng ý với những điều khoản sử dụng này.

 

THÔNG TIN VỀ CHÚNG TÔI

www.Meeyinvest.com là một trang web được sở hữu và vận hành bởi MEEY INVEST (sau đây – “Chúng tôi”). Chúng tôi là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo pháp luật của Việt Nam và địa chỉ trụ sở chính tại: Tầng 5, số 97-99 Láng, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội.

 

TIẾP CẬN VÀO TRANG WEB

Meey Invest có quyền thay đổi hoặc chấm dứt các nội dung, tính năng của một phần hay toàn bộ website mà không cần thông báo trước với người sử dụng.

Meey Invest có quyền thực hiện các biện pháp an ninh để bảo vệ và chống lại các truy cập trái phép hoặc sửa đổi trái phép, tiết lộ hoặc phá hủy thông tin trên website.

Khi sử dụng website của chúng tôi, quý khách đã mặc nhiên chấp thuận các điều khoản và điều kiện sử dụng được quy định dưới đây. Để biết được các sửa đổi mới nhất, quý khách nên thường xuyên kiểm tra lại “Điều kiện sử dụng”. Meey Invest có quyền thay đổi, điều chỉnh, thêm bớt các nội dung của điều khoản sử dụng tại bất kỳ thời điểm nào. Nếu quý khách vẫn tiếp tục sử dụng website sau khi có các thay đổi như vậy thì đồng nghĩa với việc quý khách đã chấp thuận các thay đổi đó.

 

QUYỀN SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Trang web này và tất cả nội dung của website, bao gồm tất cả các văn bản, thiết kế, đồ họa, giao diện, hình ảnh, mã code …đều thuộc bản quyền của Meey Invest.

Bất kỳ nội dung nào thuộc website này bao gồm nhãn hiệu, tên thương mại, mẫu logo công ty, kiểu dáng sản phẩm….đều thuộc quyền sở hữu của Meey Invest và được đăng ký bảo hộ theo quy định của Luật sở hữu trí tuệ Việt Nam và các văn bản liên quan.

Mọi hành vi sao chép, trích dẫn, sửa đổi, xuất bản, lưu thông …vì mục đích thương mại dưới mọi hình thức mà không được sự chấp thuận đồng ý bằng văn bản của Meey Invest là xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của Meey Invest. Chúng tôi có quyền yêu cầu người sử dụng chấm dứt việc sử dụng trái pháp luật và bồi thường thiệt hại (nếu có).

 

LOẠI TRỪ TRÁCH NHIỆM

Khi bạn đồng ý sử dụng website này, bạn phải chấp nhận những rủi ro có thể xảy ra.

Do vậy:

Chúng tôi không đảm bảo cho tính chính xác, đầy đủ hay phù hợp cho các mục đích của người sử dụng các tài liệu trên trang web này được cung cấp mà không có bất kỳ đảm bảo, điều kiện hoặc bảo hành liên quan đến độ chính xác của chúng. Vì thế khi quý khách sử dụng những tài nguyên từ website, quý khách phải tự chấp nhận những rủi ro có thể phát sinh. Các tài nguyên chỉ mang tính tham khảo.

Máy chủ lưu trữ website này có thể bị tấn công, nhiễm virus hay các thành phần khác có thể gây hại cho máy tính/ tài sản của quý khách khi truy cập, sử dụng website này. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ sự mất mát hay hư hỏng nảy sinh do sự sử dụng, sự truy cập hay không thể sử dụng, truy cập website này.

Website có thể tạm hoãn hoặc dừng dịch vụ được cung cấp bất cứ khi nào và không cần thông báo trước. Chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ hư hỏng nảy sinh do bất kỳ sự sửa đổi, thay đổi, không thể sử dụng website.

 

LIÊN KẾT VỚI TRANG WEB VÀ THÔNG TIN CỦA CHÚNG TÔI

Quý khách không thể đặt một liên kết đến trang web này mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi. Quý khách không được phép dùng nội dung của trang web này và phân bổ lại nội dung đó, theo cách thủ công hoặc tự động, không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Meey Invest.

Trang web này không được đặt trên bất kỳ trang web khác mà không có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi.

Điều khoản sử dụng của trang web để liên kết lựa chọn thông tin và vị trí trên một trang web khác mà không cần thông báo trước. Nếu bạn muốn sử dụng tài liệu trên trang này, vui lòng gửi yêu cầu của bạn đến địa chỉ [email protected]

 

LUẬT ÁP DỤNG

Điều kiện sử dụng này được điều chỉnh bởi pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Tòa án nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là cơ quan duy nhất có thẩm quyền giải quyết tất cả các tranh chấp có liên quan.

© MeeyInvest Inc.

Điều  khoản sử dụng – Phòng Pháp lý Meey Invest