Đặt cuộc gọi lại

Ban hành bộ chức danh áp dụng cho Cổ đông Meey Invest

Nhằm hướng tới một sàn giao dịch Bất động sản chuyên nghiệp, đi sâu vào nhân tố con người; Đó cũng là cách để tạo ra những giá trị thật trong từng sản phẩm , Ban lãnh đạo Nguồn vốn chính thức ban hành Bộ chức danh áp dụng cho Cổ đông như sau:

7 Chức danh bao gồm

  1. NHÀ ĐẦU TƯ
  2. CỘNG TÁC VIÊN
  3. TRƯỞNG NHÓM
  4. ĐẠI LÝ
  5. TRƯỞNG BAN
  6. PHÓ GIÁM ĐỐC
  7. GIÁM ĐỐC

 

Theo đó, để lên cấp bậc cao hơn, mỗi Cổ đông cần hỗ trợ được ít nhất 3 người cấp bậc bên dưới gần nhất và doanh số đạt doanh số quy định  của chức danh đó.

NĐT đạt Trưởng nhóm cần có tối thiểu 3 F1 là Cộng tác viên trở lên và doanh số hệ thống đạt 20.000 USD

 

Ứng với mỗi chức danh sẽ có những quyền lợi và trách nhiệm khác nhau, và phạm vi hoạt động cũng khác nhau.

 

Áp dụng: Tất cả các tài khoản tại Meeyinvest.com

 

 

Để đạt hiệu

 

 

 

Tin tức dự án liên quan

[woocommerce_my_account]